Soi cầu 247 nuôi lô khung rồng bạch kim
W88 - Nhà cái uy tín Trực tiếp bóng đá xôi lạc | W88 Is Xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay | xem bong da xoilac xem bong da xoilac xôi lạc tv trực tiếp bóng đá hôm nay xôi lạc tv trực tiếp bóng đá hôm nay | xem bong da xoilac xem bong da xoilac | xem bong da xoilac truc tiep bong da xoilac | ra khơi tv ra khơi tv | vebovebo |

Lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác miễn phí-soi cầu 247-nuôi lô khung 88


rồng bạch kim

Lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác miễn phí

Lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác miễn phí  là phương pháp nuôi lô. Nó cũng giống với nuôi lô bạch thủ. Kể cả phương pháp chơi hay cách vào tiền tương tự. Chỉ khác mỗi là cầu được lựa từ 10 con lô kép. Đó là 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99. Mình sẽ lấy 1 con lô duy nhất để bạn chơi trong 5 ngày. Vì vốn bỏ ra nuôi cũng nhiều. Cho nên cầu bắt chủ yếu bắt theo tần xuất chu kỳ ra. Thật ra bắt cầu này cũng dễ trúng. Vì số lượng cầu theo dõi ít. Chỉ cần biết vận dụng thống kê. Và thêm chút kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Bạn hoàn toàn bắt được cầu chuẩn hôm nay. Soi cầu 247 vip sẽ giúp bạn nên đánh con lô kép nào trong ngày. Bạn cũng nên dựa vào phân tích để bắt lô dàn. Dự đoán xsmb hôm nay và lô ra trong 3 hoặc 5 ngày tới. Cầu lô kép cung cấp bên dưới.

Thống kê soi cầu lô kép nuôi khung 5 ngày

 
Từ ngày Lô nuôi Kết quả Ngày trúng
22/05> 26/05/2024 99 Chờ Kết Qủa Ngày
18/05> 22/05/2024 88 Trúng 88 Ngày 4
17/05> 21/05/2024 99 Trúng 99 Ngày 1
15/05> 19/05/2024 00 Trúng 00 Ngày 2
11/05> 15/05/2024 66 Trung 66 Ngày 4
06/05> 10/05/2024 33 Không Trúng Ngày
01/05> 05/05/2024 22 Trúng 22 Ngày 5
26/04> 30/04/2024 33 Không Trúng Ngày
21/04> 25/04/2024 99 Không Trúng Ngày
16/04> 20/04/2024 99 Trúng 99x2 Ngày 5
13/04> 17/04/2024 33 Trúng 33 Ngày 3
08/04> 12/04/2024 77 Không Trúng Ngày
03/04> 07/04/2024 00 Trúng 00 Ngày 5
31/03> 04/04/2024 55 Trúng 55 Ngày 3
26/03> 30/03/2024 33 Trúng 33 Ngày 5
24/03> 28/03/2024 99 Trúng 99 Ngày 2
22/03> 26/03/2024 00 Trúng 00 Ngày 1
20/03> 24/03/2024 66 Trúng 66 Ngày 2
18/03> 22/03/2024 00 Trúng 00 Ngày 3
13/03> 17/03/2024 33 Không Trúng Ngày
11/03> 15/03/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
08/03> 12/03/2024 88 Trúng 88x2 Ngày 3
06/03> 10/03/2024 33 Trúng 33 Ngày 2
02/03> 06/03/2024 22 Trúng 22 Ngày 4
01/03> 05/03/2024 88 Trúng 88 Ngày 1
25/02> 29/02/2024 66 Trúng 66 Ngày 5
23/02> 27/02/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
20/02> 24/02/2024 99 Trúng 99 Ngày 3
18/02> 22/02/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
16/02> 20/02/2024 77 Trúng 77 Ngày 2
14/02> 18/02/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
13/02> 17/02/2024 44 Trúng 44 Ngày 1
07/02> 11/02/2024 11 Trúng 11 Ngày 1
02/02> 06/02/2024 11 Trúng 11 Ngày 5
01/02> 05/02/2024 44 Trúng 44x2 Ngày 1
27/01> 31/01/2024 33 Không Trúng Ngày
26/01> 30/01/2024 44 Trúng 44 Ngày 1
21/01> 25/01/2024 99 Trúng 99 Ngày 5
19/01> 23/01/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
16/01> 20/01/2024 00 Trúng 00 Ngày 3
14/01> 18/01/2024 44 Trúng 44 Ngày 2
13/01> 17/01/2024 44 Trúng 44 Ngày 1
08/01> 12/01/2024 44 Không Trúng Ngày
03/01> 07/01/2024 77 Không Trúng Ngày
31/12> 03/01/2024 44 Trúng 44 Ngày 3
26/12> 30/12/2023 99 Không Trúng Ngày
24/12> 28/12/2023 88 Trúng 88x2 Ngày 2
19/12> 23/12/2023 33 Trúng 33 Ngày 5
14/12> 18/12/2023 22 Không Trúng Ngày
11/12> 15/12/2023 44 Trúng 44x2 Ngày 3
10/12> 14/12/2023 88 Trúng 88 Ngày 1
06/12> 10/12/2023 33 Trúng 33 Ngày 4
04/12> 06/12/2023 44 Trúng 44 Ngày 2
29/11> 03/12/2023 11 Không Trúng Ngày
24/11> 28/11/2023 55 Không Trúng Ngày
20/11> 24/11/2023 77 Trúng 77 Ngày 4
17/11> 21/11/2023 33 Trúng 33x2 Ngày 3
12/11> 16/11/2023 88 Không Trúng Ngày
07/11> 11/11/2023 55 Trúng 55 Ngày 5
03/11> 07/11/2023 22 Trúng 22 Ngày 4
02/11> 06/11/2023 22 Trúng 22 Ngày 1
30/10> 01/11/2023 00 Trúng 00 Ngày 5
25/10> 29/10/2023 44 Không trúng Ngày
24/10> 28/10/2023 22 Trúng 22x2 Ngày 1
21/10> 25/10/2023 44 Trúng 44x2 Ngày 3
20/10> 24/10/2023 22 Trúng 22 Ngày 1
17/10> 22/10/2023 11 Trúng 11 Ngày 3
15/10> 19/10/2023 22 Trúng 22 Ngày 2
13/10> 17/10/2023 00 Trúng 00 Ngày 2
11/10> 15/10/2023 66 Trúng 66 Ngày 2
09/10> 13/10/2023 55 Trúng 55 Ngày 2
05/10> 09/10/2023 88 Trúng 88 Ngày 4
03/10> 07/10/2023 66 Trúng 66 Ngày 1
02/10> 06/10/2023 00 Trúng 00 Ngày 1
01/10> 05/10/2023 88 Trúng 88 Ngày 1
30/09> 04/10/2023 11 Trúng 11x2 Ngày 1
25/09> 29/09/2023 55 Trúng 55 Ngày 5
22/09> 26/09/2023 44 Trúng 44 Ngày 3
21/09> 25/09/2023 66 Trúng 66x2 Ngày 1
16/09> 20/09/2023 11 Trúng 11 Ngày 5
14/09> 18/09/2023 99 Trúng 99 Ngày 2
10/09> 14/09/2023 11 Trúng 11 Ngày 3
05/09> 09/09/2023 66 Không Trúng Ngày
01/09> 05/09/2023 22 Trúng 22 Ngày 4
30/08> 03/09/2023 88 Trúng 88 Ngày 2
25/08> 29/08/2023 99 Không Trúng Ngày
20/08> 24/08/2023 77 Không Trúng Ngày
16/08> 20/08/2023 11 Trúng 11 Ngày 4
13/08> 17/08/2023 00 Trúng 00 Ngày 3
08/08> 12/08/2023 33 Không Trúng Ngày
07/08> 11/08/2023 66 Trúng 66 Ngày 2
06/08> 10/08/2023 22 Trúng 22 Ngày 1
05/08> 09/08/2023 55 Trúng 55 Ngày 1
31/07> 04/08/2023 66 Trúng 66 Ngày 5
27/07> 31/07/2023 33 Trúng 33 Ngày 4
25/07> 29/07/2023 55 Trúng 55 Ngày 2
24/07> 28/07/2023 22 Trúng 22 Ngày 1
23/07> 27/07/2023 44 Trúng 44 Ngày 1
19/07> 23/07/2023 88 Trúng 88 Ngày 4
17/07> 21/07/2023 33 Trúng 33 Ngày 2
14/07> 18/07/2023 88 Trúng 88 Ngày 3
13/07> 17/07/2023 66 Trúng 66 Ngày 1
12/07> 16/07/2023 44 Trúng 44 Ngày 1
07/06> 11/07/2023 99 không Trúng Ngày
05/06> 09/07/2023 22 Trúng 22 Ngày 2
30/06> 04/07/2023 33 Trúng 33 Ngày 5
25/06> 29/06/2023 66 không Trúng Ngày
18/06> 22/06/2023 66 Trúng 66 Ngày 2
17/06> 21/06/2023 77 Trúng 77 Ngày1
15/06> 19/06/2023 88 Trúng 88x2 Ngày 2
11/06> 15/06/2023 77 Trúng 77 Ngày 4
10/06> 14/06/2023 44 Trúng 44 Ngày 1
08/06> 12/06/2023 00 Trúng 00 Ngày 2
03/06> 07/06/2023 33 không Trúng Ngày
02/06> 06/06/2023 55 Trúng 55 Ngày 1
01/06> 05/06/2023 77 Trúng 77 Ngày 1
31/05> 04/06/2023 44 Trúng 44 Ngày 1
27/05> 31/05/2023 00 Trúng 00 Ngày 4
23/05> 27/05/2023 88 Trúng 88 Ngày 4
18/05> 22/05/2023 22 không Trúng Ngày
13/05> 17/05/2023 88 không Trúng Ngày
04/05> 08/05/2023 99 Trúng 99 Ngày 4
02/05> 06/05/2023 55 Trúng 55 Ngày 2
01/05> 05/05/2023 66 Trúng 66 Ngày 1
27/04> 01/05/2023 88 Trúng 88 Ngày 4
23/04> 27/04/2023 00 Trúng 00 Ngày 4
18/04> 22/04/2023 66 không Trúng Ngày
17/04> 21/04/2023 33 Trúng 33 Ngày 1
13/04> 17/04/2023 22 Trúng 22 Ngày 4
08/04> 12/04/2023 99 không Trúng Ngày
06/04> 10/04/2023 22 Trúng 22 Ngày 2
03/04> 07/04/2023 66 Trúng 66 Ngày 3
02/04> 06/04/2023 99 Trúng 99 Ngày 1
28/03> 01/04/2023 66 Trúng 66 Ngày 1
27/03> 31/03/2023 00 Trúng 00 Ngày 2
22/03> 26/03/2023 88 Trúng 88 Ngày 5
19/03> 23/03/2023 00 Trúng Ngày
15/03> 19/03/2023 99 Trúng 99 Ngày 4
10/03> 14/03/2023 00 không Trúng Ngày
08/03> 12/03/2023 33 Trúng 33 Ngày 2
03/03> 07/03/2023 00 Trúng 00x2 Ngày 5
25/02> 01/03/2023 33 Trúng 99 Ngày 1
24/02> 28/02/2023 99 Trúng 99 Ngày 1
20/02> 24/02/2023 55 Trúng 55 Ngày 4
18/02> 22/02/2023 44 Trúng 44 Ngày 1
14/02> 18/02/2023 55 Trúng 55 Ngày 4
13/02> 17/02/2023 99 Trúng 99 Ngày 1
08/02> 12/02/2023 22 - Ngày
05/02> 09/02/2023 44 Trúng 44 Ngày 3
04/02> 08/02/2023 77 Trúng 77x2 Ngày 1
01/02> 05/02/2023 11 Trúng 11 Ngày 3
29/01> 02/02/2023 77 Trúng 77 Ngày 3
28/01> 01/02/2023 99 Trúng 99 Ngày 1
26/01> 30/01/2023 22 Trúng 22 Ngày 2
nuôi lô kép khung 5 ngày

 

Cầu lô cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Nó bắt chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng có nghiên cứu cụ thể. Còn việc trúng hay trượt thì bạn cần phải theo dõi hàng ngày.

Nuôi lô kép khung 5 ngày chính xác là phương pháp chơi hiệu quả

Đây là phương pháp chơi lô hiệu quả nếu biết cách bắt số và chơi. Tuy nhiên nó chỉ hiệu quả khi bạn chơi đúng phương pháp. Có một số bạn vẫn nuôi trúng nhưng vẫn không có lời vì đã cãi lời chơi theo ý mình. Trong phương pháp tương tự chúng tôi có đề cập. Lô bạch thủ hôm nay cũng tương tự.  Bạn có thể dùng cầu này nuôi trong 5 ngày. Nó chỉ khác mỗi cái duy nhất. Một bên nuôi lô kép bên còn lại nuôi lô thông thường.chúc các bạn may mắn

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày – cầu dàn đề rồng bạch kim Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày – cầu dàn đề rồng bạch kim
Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày – soi cầu 247 giải đặc biệt Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày – soi cầu 247 giải đặc biệt
Dàn đề 16 số chính xác soi cầu 247 Dàn đề 16 số chính xác soi cầu 247
Lô bạch thủ víp hôm nay Lô bạch thủ víp hôm nay
Dàn đề 36 con số nuôi khung 2 ngày bất bại Dàn đề 36 con số nuôi khung 2 ngày bất bại
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác
Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác nhất Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác nhất
Lô kép nuôi khung 2 ngày chính xác Lô kép nuôi khung 2 ngày chính xác
Nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày chính xác Nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày chính xác

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


Bản quyền thuộc về Dự đoán xsmb - Soi cầu 247h.Com